Jak otrzymać receptę na leki stosowane przewlekle bez konieczności wizyty u lekarza?

 

Aby otrzymać receptę na leki stosowane przewlekle bez konieczności wizyty u lekarza należy złożyć kartkę z zapotrzebowaniem (listą leków) w rejestracji POZ w godz.: 10 - 18.
 

Pobierz wzór zapotrzebowania >>>


Na kartce należy podać:
- imię i nazwisko pacjenta,
- numer PESEL lub datę urodzenia
- nazwę leku,
- dawkę leku,
- ilość opakowań,
oraz informację czy wszystkie leki mają być wypisane na jednej recepcie, czy na dwa-trzy kolejne miesiące.

• Wszelkie prośby o leki, które nie są stosowane przewlekle i których stosowanie nie jest niezbędne w terapii pacjenta oraz takie, o których brak jest informacji w dokumentacji pacjenta nie będą uwzględniane!
• Recepty nie zostaną wypisane, jeśli z dokumentacji medycznej pacjenta będzie wynikało, że pacjent powinien być zbadany przez lekarza.

• W Rejestracji POZ pacjent otrzyma informację za ile dni będzie mógł odebrać wypisane recepty (planowo po dwóch-trzech dniach, w okresie wakacji czas może ulec wydłużeniu)
• Składając kartkę z zapotrzebowaniem (listą leków) będzie można uzyskać leki na maksymalnie 6 miesięcy; potem konieczna będzie osobista wizyta u lekarza.
• Kartki z zapotrzebowaniem (listą leków) należy wypełnić wyraźnie, najlepiej DRUKOWANYMI literami lub dołączyć (zszywaczem) wycięte kartoniki z opakowań leków.
• Jeżeli w historii choroby brak będzie aktualnych zaświadczeń z poradni specjalistycznych (ważne 1 rok!) bądź wypisów ze szpitala, z których będzie wynikała konieczność stosowania danego leku to lekarz nie będzie mógł wystawić recepty na ten lek.
Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy np. w poradni specjalistycznej bądź podczas pobytu w szpitalu pacjentowi zmieniono dotychczas stosowane leki lub ich dawki!
• Gdy w imieniu pacjenta receptę ma odebrać inna osoba to w dokumentacji medycznej pacjenta musi znajdować się aktualne i podpisane przez pacjenta upoważnienie do odbioru recept dla tej osoby.
• Recepty zostaną wydane jedynie osobie, dla której zostały one wypisane lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
• Nie wolno składać zapotrzebowania na leki dla pacjentów przebywających w szpitalach, sanatoriach, zakładach opiekuńczo-leczniczych.
• Dotyczy to również zapotrzebowania na pieluchomajtki, opatrunki, cewniki i inne środki pomocnicze.


Osoba poświadczająca nieprawdę w tym zakresie może być obciążona finansowo kosztami refundacji za taką wystawioną receptę.